FACTS AND FIGURES | CORPORATE STRATEGY AND COMMUNICATIONS OFFICE
» FACTS AND FIGURES

FACTS AND FIGURES

Maklumat ini disediakan sebagai rujukan pelanggan dan agensi berkaitan status semasa UPM yang meliputi statistik pelajar, staf, penyelidikan dan pengantarabangsaan. Umumnya, statistik ini dikemaskini empat kali setahun dan data yang digunapakai adalah berdasarkan maklumat yang terdapat dalam MyPutra Cocpit

C1534824657