PUTRA|Bakti | CORPORATE STRATEGY AND COMMUNICATIONS OFFICE
» PUTRA|BAKTI

PUTRA|Bakti

Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi bertanggungjawab untuk menyelaras aktiviti Putra|Bakti dan sekali gus menjadi sekretariat Jawatankuasa Putra|Bakti pada peringkat UPM. Putra|Bakti ialah aktiviti sukarelawan yang dijalankan oleh komuniti UPM untuk membantu masyarakat atau individu yang memerlukan bantuan samada di dalam atau luar negara.

Penglibatan warga UPM dalam aktiviti Putra|Bakti ialah satu gerakan strategik dalam pembangunan modal insan untuk mengangkat kecemerlangan kualiti hidup masyarakat.

Tujuan utama penubuhan Putra Bakti ialah untuk meningkatkan kesedaran tanggungjawab sosial dan...more...
Objektif Putra Bakti ialah:   Memupuk budaya penyayang, meningkatkan sikap prihatin dan...more...
UPM memperkenalkan tiga pendekatan dalam menggerakkan aktiviti kesukarelawanan, pertama:...more...
Pelaksanaan aktiviti PUTRA|Bakti adalah tertakluk kepada perkara-perkara berikut: Semua...more...
C1518997217