RANKINGS & RECOGNITION | CORPORATE STRATEGY AND COMMUNICATIONS OFFICE
» RANKINGS & RECOGNITION

RANKINGS & RECOGNITION

Universiti Putra Malaysia (UPM) terus membina reputasi sebagai salah sebuah Universiti yang berprestij dan melonjakkan prestasi yang tinggi dengan meraih pelbagai kejayaan pada peringkat global. Dalam tempoh 45 tahun (sejak Universiti Pertanian Malaysia) penubuhannya, UPM telah mencapai banyak kejayaan cemerlang dan sekali gus menjana ahli akademik, penyelidik, staf dan pelajar yang bertaraf antarabangsa. UPM terus menarik perhatian masyarakat global dengan pelbagai cerita kejayaan di rantau ini, dan sentiasa memperkukuh kedudukannya dalam ranking universiti dunia.

QS World University Rankings by Subject adalah suatu penarafan dunia yang menilai 42 subjek di...more...
QS World University Ranking melaksanakan penarafan universiti di dunia bermula pada 2004 dan kini...more...
Penarafan QS Asia University Ranking mula diterbitkan pada 2009 dan kini ia menyenaraikan 350...more...
QS Top 50 Under 50 merupakan salah satu ranking yang diperkenalkan QS pada 2013 dengan...more...
BRICS & Emerging Economies Rankings membuat penilaian ranking terhadap 48 institusi di negara...more...
UI GreenMetric World University Ranking mula diterbitkan pada 2010 dan kini ranking ini berjaya...more...
Thomson Reuters mengenal pasti lebih daripada 600 institusi  dunia yang menyiarkan...more...
C1534824652