UPM PERFORMANCE | CORPORATE STRATEGY AND COMMUNICATIONS OFFICE
» UPM PERFORMANCE

UPM PERFORMANCE

Prestasi UPM memaparkan keseluruhan pencapaian berdasarkan KPI Universiti mengikut aktiviti utama iaitu Akademik, Penynelidikan, Jaringan Masyarakat dan Industri, Hal Ehwal Pelajar, Tadbir Urus, Kewangan dan Pengurusan Sumber. Laporan adalah berdasarkan pencapaian akhir tahun dan diukur empat kali setahun mengikut indikator yang telah dipersetujui peneraju dan seluruh entiti yang berkaitan.

Untuk menjadi universiti bereputasi antarabangsa, UPM telah menggariskan 42 KPI sebagai penanda...more...
UPM telah menggariskan 46 KPI pada 2012 dalam usaha untuk menilai pencapaian dan prestasi semasa....more...
KPI yang dibangunkan oleh UPM adalah berdasarkan tujuh (7) teras utama perkhidmatan universiti...more...
Pembentukan 39 KPI UPM pada 2014 adalah hasil penilaian secara menyeluruh berdasarkan pencapaian...more...
UPM telah membangunkan 50 Petunjuk Prestasi Utama (KPI) untuk 2015 berbanding dengan 39 KPI pada...more...
UPM telah membangunkan 34 Petunjuk Prestasi Utama (KPI) untuk 2016 berbanding dengan 50 KPI pada...more...
Laporan Prestasi akan dipaparkan pada Mac 2018...more...
Laporan Prestasi UPM 2018 akan dipaparkan pada Mac 2019...more...
C1534824655